Ubezpieczenie GAP - co to jest i czy warto z niego skorzystać?

Ubezpieczenie GAP - co to jest i czy warto z niego skorzystać?

Ubezpieczenie GAP skierowane jest do osób, które planują zakup samochodu na kredyt lub chcą skorzystać z leasingu. Ubezpieczenie zapewnia zabezpieczenie przed spadkiem w czasiewartości pojazdu. Zazwyczaj polisa pokrywa różnicę wynikającą pomiędzy pozostającymi do spłaty ratami, a kwotą odszkodowania która wypłacana jest z AC

 

Czym jest ubezpieczenie GAP?

Przy zakupie samochodu na kredyt lub w przypadku korzystania z auta w leasingu warto pomyśleć o ubezpieczeniu GAP (ang. Guaranteed Asset Protection). Jest ono użyteczne w wypadku wystąpienia szkody całkowitej - czyli wówczas, gdy auto zostało skradzione, uszkodzone lub zniszczone w takim stopniu, że koszt naprawy przekracza 70% wartości rynkowej auta. W takiej sytuacji GAP pozwala uniknąć strat finansowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy spłacić pozostałe do uregulowania raty wobec banku lub firmy leasingowej. Polisa GAP pozwala ubezpieczyć zarówno nowe, jak i używane samochody osobowe, a także:

 • pojazdy zabytkowe, 
 • pojazdy specjalne,
 • pojazdy uprzywilejowane,
 • motocykle, quady, 
 • pojazdy ciężarowe i rolnicze, które są przedmiotem leasingu.

Dokonując zakupu samochodu na kredyt lub korzystając z leasingu oprócz podstawowego ubezpieczenia OC, musimy obowiązkowo zawrzeć ubezpieczenie AC. Niestety, w przypadku kradzieży lub stwierdzenia szkody całkowitej obydwie formy ubezpieczenia mogą okazać się niewystarczające. Jedynie ubezpieczenie GAP zapewnia pełną ochronę. Jak to działa w praktyce?

 

Przykład: Pan Tomasz skorzystał z kredytu samochodowego w wysokości 120 000 zł. Po trzech latach doszło do kradzieży pojazdu. Z AC zostało wypłacone 55 000 zł, ponieważ taka była wartość rynkowa samochodu na dzień powstałej szkody. Różnica 65 000 zł pomiędzy wartością rynkową samochodu, a kwotą kredytu kredytu została pokryta dzięki ubezpieczeniu GAP. Dlatego też pan Tomasz mógł przeznaczyć rekompensatę z polisy na spłatę pozostałych rat kredytu.

Dzięki ubezpieczeniu GAP, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie w przypadku kradzieży lub stwierdzenia szkody całkowitej pojazdu.  W takiej sytuacji kredytobiorca lub leasingobiorca otrzyma wypłatę zarówno z ubezpieczenia GAP jak i AC. W przypadku szkody całkowitej nie ma znaczenia czy byliśmy poszkodowanym czy sprawcą.

Ponieważ istnieją różne rodzaje ubezpieczenia GAP, warto się zaznajomić z różnicami między nimi, by wybrać wariant najlepiej dostosowany do naszych potrzeb. Należy także dokładnie zapoznać się z warunkami umowy, gdyż nie każda polisa GAP obejmuje zabezpieczenie przed kradzieżą.

 

Stała suma ubezpieczenia AC, a ubezpieczenie GAP?

Ubezpieczenie autocasco zawierane jest co najwyżej na okres 12 miesięcy. Przez to tylko w tym okresie można utrzymać wartość nowego samochodu z dnia zawarcia umowy. Przy zawieraniu kolejnej umowy ubezpieczeniowej towarzystwo ubezpieczeniowe weźmie pod uwagę niższą wartość samochodu, z dnia podpisywania kolejnej umowy

Ubezpieczenie GAP zawierane jest na okres kilku lat. Zapewnia to możliwość wzięcia pod uwagę w ostatnim roku trwania umowy kredytowej lub leasingowej wartości pojazdu z dnia zakupu.

 

Rodzaje ubezpieczenia GAP

GAP fakturowy

GAP fakturowy (GAP RTI) jest najdroższym rodzajem takiej polisy, dającym jednocześnie największe zabezpieczenie. Jeśli dojdzie do szkody całkowitej, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie równe różnicy między ceną samochodu zawartą na fakturze a jego wartością rynkową w dniu, gdy doszło do kradzieży lub wypadku.

 

GAP indeksowy

Najpopularniejszym rodzajem jest GAP indeksowy. W wypadku zaistnienia szkody całkowitej wypłacane jest 20-30% wartości pojazdu w dniu zdarzenia.

 

GAP finansowy

GAP finansowy (GAP SF) jest wariantem szczególnie użytecznym, gdy auto o dużej wartości zostało wzięte w leasingu z niskim wkładem własnym. To najtańszy rodzaj takiej polisy. Zapewnia wypłatę różnicy między pozostałymi do spłaty ratami a odszkodowaniem wypłaconym z AC.

 

GAP Casco

Jest to rodzaj ubezpieczenia GAP, który pokrywa różnice wynikającą między wypłatą z ubezpieczenia AC/OC (dotyczy szkód całkowitych powiększoną o wartość wraku), a sumą ubezpieczenia AC ważnego na dzień zawarcia umowy Autocasco z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenia GAP - cena

Koszt ubezpieczenia GAP zazwyczaj waha się od 0,4% do 1,2% wartości pojazdu rocznie. Najczęściej składka doliczana jest do raty kredytu lub leasingu. W przypadku różnego rodzaju polisy GAP koszt wynosi:

 

 • Gap finansowy - koszt ubezpieczenia wynosi ok. 0,4-0,5% wartości pojazdu rocznie.
 • Gap indeksowy -  koszt ubezpieczenia wynosi ok 0,7-0,8% wartości pojazdu rocznie.
 • GAP fakturowy - koszt ubezpieczenia wynosi ok 0,7-1,2% wartości pojazdu rocznie.

Koszt ubezpieczenia GAP dla samochodu o wartości 100 000 zł wynosi zazwyczaj od 400 zł do 1200 zł miesięcznie. Finalna cen zakupu polisy jest ustalana indywidualnie przez firmy leasingowe, banki i towarzystwa ubezpieczeniowe. Znaczenie tu również ma rodzaj ubezpieczanego pojazdu. W szczególnych sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe może wziąć pod uwagę indywidualne kryteria. Należy zaznaczyć, że o ile ubezpieczenie OC można rozłożyć na więcej niż jedną składkę, to w przypadku ubezpieczenia GAP towarzystwa ubezpieczeniowe wymaga jednorazowej płatności z góry. 

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc uzyskać ubezpieczenie GAP?

Warunki, jakie należy spełnić aby podpisać umowę GAP są zależne od ubezpieczyciela. Towarzystwa ubezpieczeniowe w OWU indywidualnie określają warunki, które musi spełnić pojazd, aby móc uzyskać polisę GAP. Za przykład może posłużyć towarzystwo ubezpieczeniowe Benefia, w którym ubezpieczeniem GAP można objąć samochody osobowe, a także ciężarowe do 3,5 tony, które spełniają poniższe warunki:

 • są użytkowanie nie dłużej niż od 36 miesięcy,
 • wartość fakturowa nie przekracza 260 000zł
 • posiadają polisę AC oraz ważne badanie techniczne,
 • od momentu zakupu pojazdu do dnia zawarcia umowy GAP nie minęło więcej niż 30 dni.

Na przykład PZU posiada odmienne warunki, dzięki czemu ubezpieczenie GAP obejmuje również samochody o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t. Warunkiem jest ich wiek, który nie może wynosić więcej niż 6 lat.

 

Warunki wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia GAP

Wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia GAP jest uzależniona od OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) i jest indywidualnie ustalana przez każdego ubezpieczyciela. PZU umożliwia ubieganie się w ciągu 30 dni od uzyskania rekompensaty z tytułu ubezpieczenia OC lub AC. Należy przy tym pamiętać, że szkodę należy zgłosić niezwłocznie po jej wystąpieniu. W towarzystwie Compensa czas ten wynosi 7 dni, a w Benefii 3.

W celu zgłoszenia szkody należy wypełnić wniosek oraz złożyć kopie poniższych dokumentów:

 • potwierdzenie wystąpienia szkody, a także wysokość odszkodowania z OC lub AC,
 • dokument tożsamości (np. prawo jazdy),
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • faktura za zakup pojazdu, 
 • rozliczenie umowy finansowania pojazdu,
 • warunki ubezpieczenia, z którego wypłacono odszkodowanie (OC lub AC),
 • fotografie zniszczonego pojazdu (jeżeli wystąpiła szkoda całkowita),
 • decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie kradzieży pojazdu (Jeżeli do taki kradzieży doszło).

Wypłata  odszkodowania powinna mieć miejsce w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody.

 

Czy warto zdecydować się na GAP?

Wybór ubezpieczenia GAP to dobry pomysł, gdy kupuje się nowy samochód na kredyt lub w leasingu. Obowiązkowe OC oraz AC może nie wystarczyć do pokrycia kosztów związanych z kradzieżą lub poważnym uszkodzeniem auta. Polisa GAP pozwala w takim wypadku wyjść z sytuacji bez strat finansowych. 

 

Podsumowanie

Ubezpieczenie GAP chroni przed stratą finansową i skierowane jest do osób planujących zakup samochodu w leasingu lub na kredyt. Zabezpiecza przed stratą finansową w momencie, gdy AC oraz OC okazują się niewystarczające w wyniku powstałej szkody całkowitej pojazdu.

 

Zobacz równieæ:

Podziel się:
CiasteczkaNasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.