Jak założyć spółkę z o.o. przez Internet?

Jak założyć spółkę z o.o. przez Internet?

Rejestracja spółki z o.o. przez Internet to dobre rozwiązanie dla prostych firm o standardowych zapisach umowy. Wszystkie formalności związane z założeniem spółki i jej wpisem do KRS można załatwić bez wychodzenia z domu, korzystając z rządowego portalu S24. System zapewnia wszystkie standardowe dokumenty, które należy wypełnić i podpisać elektronicznie. To oszczędność czasu i pieniędzy – do przygotowania umowy spółki nie potrzeba usług notariusza.

Ponieważ jednak jest to zautomatyzowany proces, możliwość większego wpływu na zapisy umowy jest ograniczona. Aby zmienić jej treść, konieczna będzie wizyta u notariusza. Ograniczenia dotyczą także sposobu zbycia udziałów oraz roku obrotowego, który w systemie jest zawsze równy kalendarzowemu. Z kolei kapitał zakładowy może być w tym przypadku wniesiony jedynie wkładami pieniężnymi.

Powyższe uwagi dotyczą jedynie rejestracji spółki online. Więcej na temat mocnych i słabych stron prowadzenia biznesu w formie spółki z o.o. znajdziesz w tym artykule. Jeżeli po rozważaniu wszystkich za i przeciw dojdziesz do wniosku, że spółka z o.o. przez Internet to coś dla Ciebie, czytaj dalej. Z tego artykułu dowiesz się, jak założyć spółkę z o.o. przez S24, ile będzie Cię to kosztować oraz jakie dokumenty musisz przygotować.

 

Ile kosztuje rejestracja spółki z o.o. online?

Pod względem kosztów rejestracja spółki z. o.o. przez Internet jest bardziej opłacalna niż w formie tradycyjnej. Jak już wspomniano, brak konieczności spisania umowy u notariusza pozwala zaoszczędzić na taksie notarialnej. Przedsiębiorcy rejestrujący spółkę online korzystają także z dwukrotnie niższej opłaty sądowej (250 zł zamiast standardowych 500 zł). Bez zmian pozostaje natomiast wymagana wysokość minimalnego wkładu potrzebnego do założenia spółki.

 

Podsumowując, przy rejestracji spółki z o.o. online musisz się liczyć z następującymi kosztami:

 

 • kapitał zakładowy: co najmniej 5000 zł
 • opłata sądowa za wpis spółki w KRS: 250 zł
 • opłata za ogłoszenie wpisu w MSiG: 100 zł
 • prowizja dla operatora płatności

 

Portal S24 pozwala na dokonanie tych opłat online (nie licząc kapitału zakładowego). Można to zrobić za pośrednictwem systemu ePłatności, po uporaniu się z przygotowaniem umowy i innych niezbędnych dokumentów.

 

Zanim jednak dotrzesz do tego etapu, czeka Cię sporo formalności. Jak wygląda ten proces w formie elektronicznej? Przejdźmy przez niego wspólnie, krok po kroku. Przed Tobą szczegółowy przewodnik, który poprowadzi Cię przez kolejne etapy zakładania spółki z o.o. przez Internet.

 

Rejestracja spółki z o.o. przez Internet – instrukcja krok po kroku

Na początku upewnij się, że wszyscy wspólnicy (lub ich reprezentanci) mają możliwość złożenia podpisu poprzez Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. Powinni mieć także aktywne konta na portalu S24. Aby założyć konto, trzeba wykonać następujące kroki:

 

 1. Wejdź na stronę ekrs.ms.gov.pl/s24.
 2. U dołu strony odszukaj blok „Logowanie”.
 3. Wybierz opcję „Utwórz konto”.

Po uzupełnieniu danych i założeniu kont przez wszystkich wspólników można rozpocząć proces rejestracji spółki z o.o.

 

Zakładanie profilu spółki w portalu S24

 1. Zaloguj się na portal S24.
 2. Wejdź w „Moje przedsiębiorstwa” i wybierz opcję  „Dodaj przedsiębiorstwo”.
 3. Wpisz nazwę swojej nowej firmy, wybierz jej formę prawną (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”) i wskaż lokalizację siedziby. Ważne, by nazwa spółki nie była już zajęta – można to sprawdzić, wpisując ją w wyszukiwarkę KRS.

 

Warto zaznaczyć, że podczas zakładania spółki nie jest wymagana jednoczesna obecność wszystkich wspólników. Założeniem profilu firmy i uzupełnieniem wzorca umowy może się zająć jeden z nich, a potem udostępnić sprawę drugiemu wspólnikowi lub innym udziałowcom.

 

Przygotowanie umowy spółki z o.o.

 1. Poza zapisaniu danych przejdziesz do tworzenia umowy. Po kliknięciu przycisku „Nowy dokument” z dostępnych opcji wybierz „Umowa spółki z o.o.”.
 2. Uzupełnij wzorzec umowy potrzebnymi danymi, podając:
 • dane osobowe stawających do umowy
 • przedmiot działalności spółki (należy podać dokładne kody PKD lub wybrać opis z listy)
 • nominalną wartość każdego udziału
 • dokładną wysokość udziałów poszczególnych wspólników
 1. Z dostępnych wariantów warunków funkcjonowania spółki wybierz korzystniejsze dla siebie opcje.
 2. Określ długość kadencji zarządu spółki.
 3. Ustal, kto wchodzi w skład zarządu. Kliknij  „Dodaj”, wybierz daną osobę z listy wspólników (lub osobę niebędącą wspólnikiem, wprowadzając jej dane w zakładce  „inna osoba”), określ jej funkcję i zapisz zmiany. Powtórz ten proces dla każdego członka zarządu. Określ również, w jaki sposób członkowie zarządu mają reprezentować spółkę, wybierając stosowny wariant.
 4. Wskaż rok obrotowy – zazwyczaj równa się on rokowi kalendarzowemu. Jeżeli spółkę zakładamy w drugiej połowie roku, lepiej wybrać późniejszą opcję – daje to więcej czasu na przygotowanie sprawozdania finansowego.
 5. Po przejściu do kolejnego etapu następuje podpisanie umowy. Należy wybrać, czy podpis zostanie złożony za pomocą Profilu Zaufanego, czy podpisu kwalifikowanego. Po zaznaczeniu stosownej opcji system przeniesie Cię w wybrane miejsce, byś mógł złożyć elektroniczny podpis. W ten sposób muszą postąpić wszyscy wspólnicy.
 6. Po zebraniu wszystkim podpisów status umowy w dziale „Dokumenty” zmieni się na „dokument podpisany”. Wówczas możesz dodać kolejne dokumenty.

 

Dodawanie pozostałych dokumentów

 1. W dziale „Dokumenty” dodaj dokument „lista wspólników”. Lista wygeneruje się automatycznie – trzeba w niej tylko dodać bieżącą datę. Przechodząc dalej, zostaniesz przeniesiony do części z podpisami. Wybierz wszystkich sygnatariuszy listy, każdorazowo klikając przycisk „Dodaj osobę podpisującą”.
 2. Na etapie rejestracji online warto również dodać i wypełnić oświadczenie o pokryciu kapitału zakładowego. Tu wystarczy tylko wybrać bieżącą datę – treść i dane są generowane automatycznie. Gotowy dokument należy przekazać do podpisania członkom zarządu spółki w podobny sposób, jak w przypadku listy wspólników.
 3. Dodaj następujące dokumenty zewnętrzne:
 • oświadczenie, czy spółka jest cudzoziemcem,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody osoby powołanej do reprezentowania spółki, likwidatora lub prokurenta (jeżeli prezes lub członek zarządu jest powoływany spoza listy wspólników),
 • listę adresów do doręczeń osób reprezentujących spółkę, likwidatorów lub prokurentów,
 • listę adresów do doręczeń członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu.

Dokumenty te możesz łatwo przygotować na komputerze. Nie musisz skanować ich wydruków – podpisy składa się elektronicznie, nie ręcznie. Przygotowane w edytorze tekstowym pliki zapisz w formacie PDF. Wgraj je do systemu, wybierając z listy tytuł danego dokumentu, a następnie klikając przycisk „Wczytaj”.

      4. Podobnie jak poprzednio dodaj do każdego z dokumentów osoby podpisujące (zarząd spółki). Gdy już wszyscy złożą swoje podpisy elektronicznie i statusy plików zmienią się na „dokument podpisany”, możesz przejść do działu „Wnioski”.

 

Uzupełnianie wniosku o rejestrację spółki z o.o.

 1. Po naciśnięciu przycisku „Nowy wniosek” zaznacz „Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy”
 2. Z listy dokumentów w górnej tabeli wybierz „Oświadczenie o wniesieniu kapitału” i zatwierdź wybór. Z kolei w dolnej tabeli dodaj potrzebne dokumenty, które wcześniej wgrałeś (oświadczenie/oświadczenia i listy adresów). Zanim klikniesz “OK”, upewnij się, że dodałeś wszystkie załączniki. Jeżeli nie zrobisz tego na tym etapie, nie będziesz mieć już możliwości zmiany – taki wniosek trzeba będzie usunąć i utworzyć nowy
 3. Następnie zostaniesz przeniesiony do wniosku. Tam musisz zaznaczyć właściwy wydział KRS, siedzibę firmy oraz uzupełnić inne potrzebne dane. W razie wątpliwości, pod który wydział podlega adres firmy, zajrzyj do dokumentu na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. 
 4. Przy informacjach o członkach zarządu spółki należy wskazać, czy nie są oni zawieszeni w czynnościach. Żeby to zrobić, kliknij nazwisko danego członka, wybierz opcję „Edytuj”, a następnie odpowiedz na pytanie o jego zawieszenie. Wprowadzone informacje zatwierdzamy przyciskiem „Zapisz”.
 5. Jeżeli spółka ma mieć oddziały, a jej umowa przewiduje powołanie rady nadzorczej, będziesz musiał uzupełnić informacje na ten temat. W przeciwnym razie pozostaw te działy puste.
 6. Ostatnim obowiązkowym elementem wypełniania wniosku jest określenie przeważającego przedmiotu działalności spółki – a więc obszaru, który stanowi najważniejszą i największą część działalności firmy. Po kliknięciu „wybierz” zaznacz z listy dostępnych przedmiotów właściwą podklasę. Resztę wyselekcjonowanych na wcześniejszym etapie PKD przenieś do pola „Wybrane pozostałe PKD” za pomocą przycisku „>”. 
 7. Po wypełnieniu wniosku przejdź do podpisów. Procedura ich składania wygląda tak samo, jak w poprzednich przypadkach.

 

Opłacenie wniosku i wysłanie go do sądu

 1. Kliknij podpisany wniosek znajdujący się w dziale „Wnioski”.
 2. Gdy wniosek wyświetli się w całości, zjedź na dół strony i wybierz opcję „Opłać i wyślij”.
 3. Zostaniesz przekierowany do systemu płatności online Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie zobaczysz podsumowanie płatności. Dane płatnika muszą być tożsame z danymi osoby posiadającej konto w systemie S24, która dokonała procesu rejestracji spółki. Sama płatność może natomiast pochodzić z konta dowolnego użytkownika biorącego udział w tym procesie.
 4. Po wybraniu preferowanej formy płatności (szybki przelew za pośrednictwem bankowości elektronicznej, BLIK, karta płatnicza lub MASTERPASS) przejdź dalej, zaznaczając opcję „Zapłać” u dołu strony.
 5. O skutecznym opłaceniu poinformuje Cię status ePłatności o treści „Poprawnie opłacono”. Status wniosku powinien z kolei zmienić się na „Automatycznie wysłany do sądu”. O wszelkich zmianach w statusie wniosku zostaniesz poinformowany mailowo – system prześle powiadomienie na adres, który podałeś podczas zakładania konta.
 6. Następnie należy czekać na decyzję sądu, która również trafi do Ciebie za pośrednictwem systemu (w zakładce „Korespondencja”). Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, spółka zostaje zarejestrowana i na tym kończy się procedura w portalu S24.

 

Rejestracja spółki online? To proste (ale czasochłonne)

Wbrew pozorom rejestracja spółki z o.o. przez Internet nie jest aż tak trudna. System jest dość intuicyjny i płynnie prowadzi użytkownika przez kolejne etapy. Ukończenie całego procesu może jednak zająć sporo czasu, zwłaszcza tym osobom, które nie są za pan brat z technologią lub robią to po raz pierwszy. Trzeba się liczyć z tym, że przebrnięcie przez wszystkie etapy zajmie Ci około godziny. Czas ten może się wydłużyć z powodu niestabilnego łącza lub kaprysów samego systemu. Należy się zatem uzbroić w cierpliwość i zawczasu przygotować wszystkie potrzebne dokumenty, by ten proces przebiegł możliwe sprawnie i skutecznie.


Stawiając pierwsze (lub kolejne) kroki w biznesie, warto wspomóc się fachową wiedzą i doświadczeniem ekspertów. Jeśli proces zakładania firmy nastręcza Ci trudności lub zastanawiasz się nad założeniem konta dla swojej spółki, skorzystaj z pomocy profesjonalnego doradcy finansowego.

 

Zobacz również:

Podziel się:
CiasteczkaNasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'phalcon3.so' (tried: /opt/alt/php72/usr/lib64/php/modules/phalcon3.so (/opt/alt/php72/usr/lib64/php/modules/phalcon3.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /opt/alt/php72/usr/lib64/php/modules/phalcon3.so.so (/opt/alt/php72/usr/lib64/php/modules/phalcon3.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory))

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: