Tarcza antykryzysowa – jakie wsparcie możesz otrzymać oraz jak je uzyskać?

Tarcza antykryzysowa – jakie wsparcie możesz otrzymać oraz jak je uzyskać?
  1. Co zakłada tarcza antykryzysowa? 
  2. Złóż wniosek i uzyskaj potrzebną pomoc. 

 

Pandemia koronawirusa SARS-Cov-2 ogarnęła już cały świat, w tym także Polskę. Rosnąca ilość zakażonych osób, skłania rząd do wprowadzania coraz większych ograniczeń. Zamknięte są galerie handlowe, sklepy, salony kosmetyczne i fryzjerskie, salony tatuażu i restauracje. Powoduje to ogromne straty dla wielu przedsiębiorców, którzy mimo braku przychodu, wciąż muszą utrzymywać firmę, opłacać składki do ZUS, wypłacać pracownikom wynagrodzenia i płacić np. za wynajem lokalu usługowego. Z pomocą dla przedsiębiorców i pracowników wychodzi rząd, który uchwalił pakiet ustaw, składających się na tak zwaną tarczę antykryzysową. Większość jej zapisów obowiązuje od 1 kwietnia 2020.

 

  1. Co zakłada tarcza antykryzysowa?

Celem powstania tarczy antykryzysowej jest ochrona miejsc pracy i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz zdrowotnego obywateli i firm. Osiągnięciu tego celu służyć ma właśnie tarcza antykryzysowa. Szacowana całkowita wartość tego pakietu to co najmniej 10% PKB, czyli około 212 mld zł.

 

Tarcza Antykryzysowa przewiduje między innymi: 

- Zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS przez 3 miesiące

Przez 3 miesiące (marzec-maj) Państwo będzie pokrywać składki do ZUS firm, które zatrudniają do 9 osób i które zostały założone przed 1 lutym 2020 roku. Zwolnienie dotyczy przedsiębiorcy oraz pracujących dla niego osób.

Z tego zwolnienia mogą również skorzystać samozatrudnieni z przychodem 15 681 zł (czyli 300% przeciętnego wynagrodzenia), który opłacają składki tylko za siebie. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. 

WAŻNE!!! Opłacenie składki ZUS za marzec może skutkować niemożnością skorzystania ze zwolnienia za ten miesiąc. 

 

- Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych  

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą świadczenie wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia). Warunkiem uzyskania świadczenia jest to, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, nie przekraczał 15 681 zł. W przypadku osób samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Z kolei samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

W przypadku zleceniobiorców, których przychód nie przekracza 1300 zł miesięcznie (50% minimalnego wynagrodzenia), świadczenie postojowe wynosi sumę wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.

W każdym przypadku świadczenie postojowe jest nieoskładkowane i nieopodatkowane.

 

- Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Każdy mikroprzedsiębiorca, prowadzący działalność dłużej niż od 1 marca 2020, może skorzystać z jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Będzie ona udzielana do kwoty 5 000 zł. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji. Oprocentowanie takiej pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. O pożyczkę możesz starać się w powiatowym urzędzie pracy (PUP) właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Mikroprzedsiębiorca może ubiegać się o warunkowe umorzenie pożyczki.

Pożyczka może łączyć się z innymi świadczeniami w ramach tarczy antykryzysowej.

 

- Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku

Umożliwienie podatnikom CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje COVID-19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. Warunek to osiągnięcie w 2020 r. – w porównaniu do 2019 r. – przychodów niższych o co najmniej 50%.

 

- Polityka nowej szansy

Duża liczba małych i średnich firm, może być zmuszona do restrukturyzacji. Dzięki Tarczy Antykryzysowej, istnieje możliwość pomocy takim firmom, by ułatwić im ponowny start działalności.

Obowiązywać będzie odroczenie obowiązków takich jak:

- Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.),

- Przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020,

- Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r,

- odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.,

- możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy.

 

Więcej informacji na temat tarczy antykryzysowej znajdziesz tutaj.

 

 

2. Złóż wniosek i uzyskaj potrzebną pomoc.

 

Aby skorzystać z pomocy jaką oferuje Rząd wprowadzając tarczę antykryzysową, należy szczegółowo zapoznać się z poniższym tekstem i drogą elektroniczną lub papierową dostarczyć wnioski do odpowiednich organów.

 

Zwolnienie ze składek ZUS

Aby ubiegać się o 3-miesięczne zwolnienie ze składek, należy złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego w siedzibie oddziału ZUS albo dokumentu elektronicznego podpisanego za pomocą:

 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • podpisu zaufanego (PZ ePUAP) lub
 • podpisu osobistego (e-dowodu).

 

Podpis kwalifikowany wydają centra certyfikacji. Jest to usługa płatna. Jej koszt zależy m.in. od okresu ważności, na jaki zostaje wydany certyfikat.

Podpis zaufany (profil zaufany) jest bezpłatny. Możesz go założyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej swojego banku, bez konieczności wychodzenia z domu.

Podpis osobisty (e-dowód) możesz uzyskać bezpłatnie przy składaniu wniosku o nowy dowód osobisty. Certyfikat podpisu osobistego znajduje się w e-dowodzie. Aby korzystać z podpisu osobistego, musisz mieć czytnik NFC do e-dowodu oraz zainstalować na swoim komputerze odpowiednie oprogramowanie.

 

 

Jeżeli składasz wniosek papierowo pobierz a następnie wypełnij:

 1. Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (RDZ) 

       Wniosek RDZ

 1. Załącznik do wniosku RDZ 

       Załącznik do wniosku RDZ (plik xls 43kb)

Wszystkie potrzebne informacje oraz wniosek, znajdziesz tutaj.

 

Jeżeli składasz wniosek w formie dokumentu elektronicznego:

 1. Pobierz Instrukcję wypełniania wniosku RDZ drogą elektroniczną przez PUE ZUS (skorzystaj z instrukcji plik docx 635kb
 1. Pobierz i wypełnij Załącznik do wniosku RDZ Załącznik do wniosku RDZ (plik xls 43kb)
 1. Zaloguj się do PUE ZUS bezpośrednio https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi przy pomocy profilu zaufanego lub przez bankowość elektroniczną. Jeżeli nie jesteś zarejestrowany w PUE ZUS, to zrób to przy pomocy profilu zaufanego (podpisu zaufanego) z poziomu bankowości elektronicznej swojego banku.
 1. Wypełnij wniosek RDZ zgodnie z Instrukcją PUE ZUS 
 1. Dodaj Załącznik do wniosku RDZ, jeżeli jest wymagany
 1. Wyślij Wniosek RDZ wskazując podpis, którego chcesz użyć.

  

Wszystkie potrzebne informacje oraz wniosek, znajdziesz tutaj.

 

 

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Aby uzyskać świadczenie postojowe, musisz najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii, złożyć do ZUS drogą elektroniczną przez PUE ZUS lub za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS, wniosek RSP-D.

 

Wszystkie potrzebne informacje oraz wniosek RSP-D, znajdziesz tutaj.

 

Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców.

Jeśli zawarłeś umowę cywilnoprawą i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, wystąp do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o jednorazowe świadczenie finansowe, które zrekompensuje Ci utratę przychodów. 

 

Wszystkie potrzebne informacje oraz wniosek RSC-C, znajdziesz tutaj.

 

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

Jeżeli jesteś mikroprzedsiębiorcą i potrzebujesz pomocy finansowej, w postaci jednorazowej pożyczki do 5 000 zł, złóż wniosek osobiście w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub poprzez platformę praca.gov.pl.

 

Wszystkie potrzebne informacje, materiały oraz wniosek, znajdziesz tutaj.

 

Zobacz również:

 

Podziel się:
CiasteczkaNasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'phalcon3.so' (tried: /opt/alt/php72/usr/lib64/php/modules/phalcon3.so (/opt/alt/php72/usr/lib64/php/modules/phalcon3.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /opt/alt/php72/usr/lib64/php/modules/phalcon3.so.so (/opt/alt/php72/usr/lib64/php/modules/phalcon3.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory))

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: