Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to najbardziej specyficzna forma opodatkowania działalności gospodarczej. W tym przypadku przedsiębiorcy mogą pomniejszych osiągane przychody o poniesione koszty podatkowe. Rekompensatą są stawki ryczałtu - 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.

Kto może skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Z tej formy opodatkowania mogą korzystać osoby fizyczne uzyskujące przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (w tym także spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych), które w roku poprzedzającym rok podatkowy, uzyskały przychody z działalności prowadzonej samodzielnie, w wysokości nie większej niż 250 000 euro bądź uzyskały przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki tejże działności nie przekroczyła kwoty 250 000 euro.

Z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą także skorzystać osoby rozpoczynające działalność w danym roku podatkowym, które nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej.

W artykule 8. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym możemy sprawdzić katalog działalności, które nie mogą skorzystać z tej formy opodatkowania.

Jak wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania?

Podobnie jak w przypadku innych form opodatkowania, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wybieramy podczas rejestracji działalności gospodarczej na druku CEIDG-1 w polu nr 18. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który obecnie korzysta z innej formy opodatkowania, możesz zmienić ją na ryczałt począwszy od nowego roku podatkowego. Należy w tym celu złożyć w urzędzie skarbowym pismo do 20. stycznia.

Podatek dochodowy a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatek dochodowy można wpłacać miesięcznie lub kwartalnie. Jeśli wybierzesz rozliczenie miesięczne, należy je wyliczyć i wpłacić na konto odpowiedniego urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku podatku za grudzień, opłacamy go wraz ze złożeniem zeznania rocznego PIT-28 do dnia 31. stycznia.

Z rozliczenia kwartalnego mogą korzystać ci przedsiębiorcy, u których otrzymane przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub przychody spółki w roku poprzedzającym rok podatkowy nie były większe niż 250 000 euro.

Do czego jest zobowiązany podatnik opodatkowany ryczałtem?

Podatnik jest zobligowany do prowadzenia ewidencji przychodów, a także posiadania i przechowywania dowodów zakupu, prowadzenia ewidencji wyposażenia, wykazu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, sporządzenia na dzień zaprowadzenia ewidencji przychodów, a także na koniec każdego roku, remanentu posiadanych towarów handlowych oraz materiałów. W sytuacji, gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników, musi on dodatkowo prowadzić kartę przychodów.

CiasteczkaNasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.