Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej - karta podatkowa

Karta podatkowa to zryczałtowana forma opodatkowania, w której wartość wpłacanego podatku nie odzwierciedla osiąganych przez podmiot przychodów. Stawka karty podatkowej zależna jest od kilku czynników, np. wielkość zatrudniania, rodzaj wykonywanych usług, rozmiar prowadzonej działalności. Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą rodzaj działalności gospodarczej określony w art. 23 ust. 1. Należą do nich np. usługi rozrywkowe, opieka domowa nad dziećmi.

Jak wybrać kartę podatkową jako formę opodatkowania?

Jeżeli rozpoczynasz działalność w trakcie roku podatkowego, jesteś zobowiązany do złożenia stosownego wniosku o zastosowanie karty podatkowej przed rozpoczęciem działalności. W tym celu należy udać się do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania oraz wypełnić druk PIT-16. Druk można dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG-1.

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z karty podatkowej i chcą zmienić formę opodatkowania, zobowiązani są do dnia 20-tego stycznia roku podatkowego zgłosić ten fakt na formularzu PIT-16.

Zobowiązania podatników wybierających kartę podatkową

W przypadku karty podatkowej nie jest wymagane prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów, jednak należy wydawać rachunki i faktury na żądanie klienta, prowadzić ewidencję zatrudnienia, rozliczać zaliczki na podatek oraz składek ZUS od przychodów zatrudnionych pracowników, płacić podatek w formie karty podatkowej do 7-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, złożyć na formularzu PIT-16A do 31-go stycznia roczną deklarację za poprzedni rok podatkowy o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty w danym roku. Podatnicy mają także obowiązek informować o wszelkich zmianach, np. stanu zatrudnienia oraz sporządzania wykazu składników majątku w przypadku zlikwidowania działalności gospodarczej.

Karta podatkowa - zalety i wady

Zaletą wybrania karty podatkowej jako formy opodatkowania jest niska i jednolita wartość podatku płatnego okresowo. Nie ma także obowiązku prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów. Wadą jest natomiast fakt, że od przychodów nie można odliczyć kosztów ich uzyskania. Możemy jedynie odliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

CiasteczkaNasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.