Kary dla przedsiębiorców

Kary dla przedsiębiorców

Organy podatkowe sprawdzają, czy przedsiębiorcy prawidłowo dokonują rozliczeń
względem państwa. W związku z tym, każdy podatnik jest zobowiązany do
umożliwienia przeprowadzenia kontroli organom. W przeciwnym wypadku, muszą
liczyć się z karą.

Zasady przeprowadzenia kontroli przez organy podatkowe


Zasady prowadzenia kontroli są określone w ustawie o swobodzie działalności
gospodarczej. Przedsiębiorcy dostają zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli
podatkowej oraz o każdej innej, która dotyczy ich działalności gospodarczej. Gdy
podatnik otrzyma zawiadomienie, kontrola zostanie wszczęta w terminie od 7 do 30
dni od daty doręczenia. Na wniosek przedsiębiorcy, kontrola może zostać
przeprowadzona przed upływem 7 dni.


Kiedy podatnik nie otrzyma zawiadomienia o planowanej kontroli?


Istnieją także sytuacje, w których przedsiębiorcy mogą nie zostać uprzedzeni o
kontroli, np.:
● istnieje ryzyko bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia bądź środowiska
naturalnego,
● przedsiębiorca nie posiada adresu zamieszkania, adresu siedziby lub
doręczenie pism na wskazane adresy było nieskuteczne bądź utrudnione.


W przypadkach, gdy czynności kontrolne są niezbędne, by przeciwdziałać
popełnieniu przestępstwa bądź wykroczenia, kontrola przeciwdziała popełnieniu
przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, zabezpiecza dowody ich popełnienia, jej
przeprowadzenie odbywa się po okazaniu legitymacji służbowej.
Podczas kontroli, podatnik musi zostać poinformowany o swoich prawach i
obowiązkach.


Jakie obowiązki ma kontrolowany?

Przedsiębiorca podczas kontroli ma obowiązek umożliwić filmowanie,
fotografowanie, dokonywanie nagrań dźwiękowych oraz utrwalenie stanu
faktycznego przy pomocy innych nośników informacji - może stanowić to dowód w
sprawie będącej przedmiotem kontroli.
Podatnik musi także - na żądanie kontrolującego - przedstawić tłumaczenie na język
polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji, która dotyczy spraw będących
przedmiotem kontroli.


Osoba kontrolowana w wyznaczonym terminie ma obowiązek:


● udzielić wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli,
● dostarczyć żądane dokumenty,
● zapewnić kontrolowanemu warunki do pracy - udostępnić samodzielne
pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów.


Osoby upoważnione do reprezentowania kontrolowanego bądź prowadzenia jego
spraw, pracownicy czy osoby współdziałające z kontrolowanym, są zobowiązane do
udzielenia wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli.
Kontrolujący mogą wkraczać na teren jednostki kontrolowanej, poruszać się po
terenie na podstawie legitymacji służbowej bez konieczności uzyskiwania przepustki.
Nie podlegają oni rewizji osobistej, która jest przewidziana w regulaminie
wewnętrznym kontrolowanej jednostki. Kontrolujący podlegają przepisom o
bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązującym w jednostce.

Kary za uniemożliwienie kontroli


Jeśli przedsiębiorca uniemożliwia kontrolę, to zgodnie z art. 83 § 1 Kodeksu karnego
skarbowego, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Utrudnianie
czynności służbowych traktuje się jako zachowanie, które narusza normalny tok
czynności dokonywanych przez urząd, np. nieudostępnienie dokumentów.
Przepisy te obejmują wszystkie rodzaje czynności kontrolnych - czynności
sprawdzające, kontrolę podatkową, kontrolę skarbową.
Stawka dzienna ustalana jest na podstawie dochodów sprawcy, jego warunków
osobistych, rodzinnych, stosunków majątkowych oraz możliwości zarobkowych. Nie
może być jednak ona niższa niż 1/30 części minimalnego wynagrodzenia ani też
przekraczać jej czterystukrotności.
W ubiegłym roku stawka dzienna wahała się w granicach 66,67 zł - 26 666,66 zł.

Podziel się:
CiasteczkaNasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'phalcon3.so' (tried: /opt/alt/php72/usr/lib64/php/modules/phalcon3.so (/opt/alt/php72/usr/lib64/php/modules/phalcon3.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /opt/alt/php72/usr/lib64/php/modules/phalcon3.so.so (/opt/alt/php72/usr/lib64/php/modules/phalcon3.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory))

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: